כל הקטגוריות
TOTAL 3150 PRODUCTS
Site Navigation

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

1. האתר מכבד את פרטיות הלקוחות ובתי העסק.

2. על מנת לספק שירות איכותי, מפעילת האתר עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך או המחשב (“המידע הנאסף באתר”). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את מפעילת האתר לצרכים עסקיים לגיטימיים וכן לצרכים הבאים:

2.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

2.2. תפעולו התקין של האתר;

2.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

2.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

2.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

3. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

3.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

3.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

3.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הוא קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר (“עוגיות“);

3.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר;

3.5. שימוש בנתוני מיקום מכשיר הניתנים בעת אישור שיתוף מיקום עם האתר, המידע הנאסף אנונימי, אין אפשרות למחוק את המידע אודות המיקומים, ניתן לבטל שיתוף מיקום עם האתר בהגדרות הדפדפן.

4. מפעילת האתר עשויה לשתף את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש כגון פרטי אשראי ומספרי תעודות זהות) עם צדדים שלישיים, כולל עם שותפים עסקיים ונותני שירותים.

5. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

5.1. לפתח ולתחזק את האתר;

5.2. לצבור מידע על לקוחות ו/או בתי העסק ו/או גולשים ולשפר את שירות הלקוחות. לאחר מכן, האתר עשוי לשתף מידע כאמור עם שותפי שיווק פוטנציאליים ומפרסמים;

5.3. לצרכים סטטיסטים – מפעילת האתר מספקת מידע אישי לגופים וחברות שהיא נותנת בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבור האתר לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים.

6. במידה ומפעילת האתר והאתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

7. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

8. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

9. סעיף זה אינו נועד לגרוע ממדיניות הפרטיות שבאתר ויש לראות בו רק כמוסיף עליה.

סמכות שיפוט

1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

14.2. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה.

צרו קשר

מפעילת האתר מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:

יצחק רבין 1, פתח תקווה

טלפון:

0528870270

דוא”ל:

info@tngshopper.com

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: אפריל 2024.

על מנת לספק לך חווית קנייה מותאמת אישית, האתר שלנו משתמש בעוגיות.
תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דילוג לתוכן